1900 6134
Các chức năng của Ngân hàng đề thi trắc nghiệm 1900 6134

CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM C_TEST:

I. NHÓM CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN:

     I.1 Tùy chọn:

          Cho phép người dùng thiết lập các thông số làm việc tạo điệu kiện thuận lợi cho chương trình được chạy nhanh, chính xác đáp ứng được nhiều yêu cầu của người dùng đã được thiết lập trong tùy chọn.

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm C_Test

II. NHÓM CHỨC NĂNG BIÊN TẬP NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN:

          Chương trình khai thác triệt để các chức năng biên soạn văn bản tuyệt hảo của MS Word để người dùng được thuận lợi trong việc soạn thảo nội dung câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra đánh giá, câu hỏi trắc nghiệm, tự luận. Tuy nhiên C_Test còn tạo ra một tập hợp các chức năng hoàn thiện nhằm giúp cho người dùng thực hiện soạn thảo văn bản được tự động hóa, đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm được nhiều thời gian.

     II.1 Đánh số thứ tự:

          C_Test cho phép người dùng tự động đánh lại thứ tự các phân đoạn, thứ tự các đề mục, thứ tự câu hỏi.

     II.2 Kiểm tra nhập dữ liệu:

          C_Test cho phép người dùng tự động sửa lỗi hay gặp khi sử dụng các kí tự đặc biệt của C_Test (Chương trình kiểm tra lỗi chính tả về kĩ thuật nhập kí hiệu của C_Test)

     II.3 Thiết lập màu:

          C_Test cho phép người dùng tự động tô màu các kí tự đặc biệt của C_Test để người dùng dễ dàng phân biệt với kí tự thông thường trong soạn thảo các câu hỏi nhằm tăng độ chính xác khi biên soạn câu hỏi.

     II.4 Di chuyển vị trí:

          C_Test cho phép người dùng tự động di chyển một đoạn văn bản theo yêu cầu của người dùng khi biên soạn câu hỏi.

     II.5 Xóa kí tự trống:

          C_Test cho phép người dùng tự động loại bỏ những khoảng trống không cần thiết dùng khi biên soạn câu hỏi.

     II.6 Thiết lập thuộc tính:

          Cho phép người dùng ghi thuộc tính cho câu hỏi, đề mục hoàn toàn tự động (Phần này chương trình chỉ đánh gợi ý khá chính xác theo chỉ định của người dùng; phần còn lại người dùng xác định thêm bằng các phím tắt)

     II.7 Chuyển đổi ký hiệu:

          C_Test cho phép người dùng chuyển đổi giữa các ký hiệu [
] và [] và ngược lại, chuyển đổi định dạng C_Test có yếu tố MC_Mix về cách nhập truyền thống của C_Tsst và ngược lại.

     II.8 Xóa table – Chuyển Numberic:

          Cho phép người dùng chuyển numberic về dạng text thông thường hay xóa các table trong toàn bộ văn bản một cách tự động. Chức năng này hữu ích cho người dùng khi download các tài liệu trên mạng về MS_Word.

     II.9 Xóa ký tự đặc biệt:

          Cho phép người dùng xóa các ký tự đặc biệt như:

                    + Ký tự nhóm:[], []/, [], [], []/.

                    + Ký tự phương án: [], []/, [], []/, …

                    + Ký tự có tiêu đề: [<%>].

                    + Ký tự có bài tự luận: [<%%>].

                    + Một số ký hiệu khác: [], [] , {<>} , (<>), trong toàn bộ văn bản một cách tự động theo ý muốn của người dùng.

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm C_Test

     II.10 Chuyển từ MC_Mix, M_Test, TestPro về C_Test:

          C_Test cho phép người dùng chuyển các bài trắc nghiệm đã được soạn thảo bằng chương trình trắc nghiệm MC_Mix của tác giả Cty phần mềm Anh Quân, các bài trắc nghiệm đã được soạn thảo bằng chương trình trắc nghiệm M_Test (Nguyễn Văn Trung tỉnh Bình Dương), TestPro (Đại học Kỹ thuật Hưng Yên) về cách nhập truyền thống của C_Test bằng chức năng tự động để rồi được xử lý bởi C_Test.

          Chức năng này cho phép chuyển các các bài trắc nghiệm đã được người dùng soạn trong MS_Word theo dạng nhập của MC_Mix, M_Test, TestPro sang cách nhập truyền thống của C_Test (theo cách đánh số thứ tự cho câu hỏi, đề mục thông thường) của bài trắc nghiệm hoàn toàn tự động chính xác. Đây cũng là tính năng mạnh của C_Test để vượt qua chương trình MC_Mix, TestPro mà theo đánh giá trước đây của cộng đồng là các chương trình số 1, 2 của Việt Nam về lãnh vực làm đề trắc nghiệm.

     II.11 Chèn tệp:

          C_Test cho phép người dùng nối các tệp được soạn trong MS_Word thành một tệp thống nhất có lựa chọn và sắp xếp thứ tự theo ý muốn của người dùng tạo điệu kiện thuận lợi cho in ấn và biên soạn.

     II.12 Định dạng bài trắc nghiệm, Tự luận hay định dạng Ma trận đề:

          C_Test cho phép người dùng thiết lập form biên soạn đề trắc nghiệm hay Ma trận Word (Được phiên ra từ Ma trận kiến thức) một cách tường minh, tự động hóa, đơn giản giúp cho người dùng khỏi bở ngỡ khi sử dụng chương trình C_Test để biên soạn câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận.

          Đặc biệt: Chức năng ABCDE_ABCDE cho phép lọc dữ liệu được sao chép nguồn trắc nghiệm trên mạng về với MS_Word, để C_Test nhận diện được chính xác.

 

III/. NHÓM CHỨC NĂNG XỬ LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN:

     III.1 Biên tập trắc nghiệm:

          III.1.1 Tạo tệp C_Test:

          C_Test cho phép người dùng gọi các tệp trắc nghiệm đã được soạn trong MS_Word để tạo nên các tệp dữ liệu *.lin để có thể định dạng, xáo trộn và nhân đề một cách tự động, nhanh chóng, chính xác, đẹp theo các thông số đã được người dùng xác định thông qua chức năng In lại – Xáo trộn – Nhân bản từ tệp dữ liệu:

          III.1.2 Xáo trộn đề từ MS Word:

          C_Test cho phép người dùng gọi các tệp trắc nghiệm đã được soạn trong MS_Word để định dạng, xáo trộn và nhân đề một cách tự động, nhanh chóng, chính xác, đẹp theo các thông số đã được người dùng xác định.

          Người dùng có thể chỉ định nhiều tùy chọn phù hợp để C_Test tự định dạng.

          III.1.3 In lại – Xáo trộn – Nhân bản từ tệp dữ liệu:

          C_Test cho phép người dùng có thể xáo các đề đã hoán vị, nhân thêm thêm các đề hoán vị mới một cách đơn giản, nhanh chóng và để in lại tiện lợi, tiết kiệm thời gian từ các tệp có phần mở rộng “lin” được tạo ra bởi chức năng Tạo tệp C_Test.

          III.1.4 Tạo bảng làm bài, xuất bảng đáp án:

          C_Test cho phép người dùng có thể tạo bảng làm bài trên giấy, tạo phiếu soi để chấm bài trên giấy thuận lợi, chính xác dựa và các tệp có phần mở rộng “.lin” được tạo ra bởi chức năng Tạo tệp C_Test hoặc chức năng Xáo trộn đề từ MS Word.

          III.1.5 Sửa chữa tệp *.lin:

          C_Test cho phép người dùng sửa chữa tệp dữ liệu *.lin của tệp trắc nghiệm đã được chương trình C_Test tạo ra từ từ tệp của MS_Word bởi chức năng Tạo tệp C_Test hay Xáo tộn từ MS_Word.

          III.1.6 Điều khiển máy in chấm bài trắc nghiệm:

          C_Test cho phép người dùng sử dụng máy in để chấm bài nhanh chóng từ các tệp trắc nghiệm có phần mở rộng “lin” được tạo ra bởi chức năng Tạo tệp C_Test hoặc chức năng Xáo trộn đề từ MS Word, đơn giản, tiết kiệm nhưng không kém phần hiệu quả, đây là một chức năng độc đáo của C_Test. (Tốc độ có thể lên tới 40 bài / phút tùy theo tốc độ của máy in).

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm C_Test

     III.2 Biên tập – Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm (MCQ):

          III.2.1 Tạo ngân hàng MCQ:

          C_Test cho phép người dùng tạo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ các tệp trắc nghiệm đã được thẩm định. Gọi tắt là ngân hàng MCQ.

          III.2.2 Tạo đề từ ngân hàng MCQ:

          C_Test cho phép người dùng tạo đề tự động từ ngân hàng MCQ (Các tệp có phần mở rộng “mcq”) bởi Ma trận Word được lập từ Ma trận kiến thức. Đây là chức năng mạnh của C_Test và chưa có một chương trình nào trên thị trường Việt Nam có chức năng này.         

          III.2.3 Dồn ngân hàng MCQ:

          C_Test cho phép tổ chức lưu trữ ngân hàng một các khoa học, gọn để dễ sử dụng hiệu quả các ngân hàng câu hỏi.

          III.2.4 Chuyển ngân hàng MCQ sang MS_Word:

          C_Test cho phép người dùng xuất ngân hàng câu hỏi MCQ sang MS_Word để sửa chữa, chèn thuộc tính từ đó có thể nhập lại vào ngân hàng MCQ (Nếu không muốn sửa trực tiếp).

          III.2.5 Thay đổi thuộc tính của câu hỏi MCQ:

          C_Test cho phép người dùng thay đổi thuộc tính cho câu hỏi trắc nghiệm đã được lưu vào ngân hàng (Tệp có phần mở rộng “mcq”) để tăng tính chính xác của thuộc tính của câu hỏi nhằm đảm bảo tính chính xác khi làm đề tự động từ Ma trận kiến thức.

          III.2.6 Chèn câu hỏi từ ngân hàng MCQ:

          C_Test cho phép người dùng chèn câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng MCQ vào bài soạn trắc nghiệm một cách nhanh chóng, tiện ích.

          III.2.7 Sửa chữa tệp ngân hàng trắc nghiệm MCQ:

          C_Test cho phép người dùng sửa chữa, nhập thêm, xóa bỏ câu hỏi trong ngân hàng MCQ và xác nhận thuộc tính cho câu hỏi trắc nghiệm, một yếu tố cực kỳ quan trọng cho phần quản lý ngân hàng MCQ để làm đề tự động.

     III.3 Biên tập – Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm (EXA):

          III.3.1 Tạo ngân hàng EXA:

          C_Test cho phép người dùng tạo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ các tệp trắc nghiệm đã được thẩm định. Gọi tắt là ngân hàng EXA.

          III.3.2 Tạo đề từ ngân hàng EXA:

          C_Test cho phép người dùng tạo đề tự động từ ngân hàng EXA (Các tệp có phần mở rộng “.exa”) bởi Ma trận Word được lập từ Ma trận kiến thức. Đây là chức năng mạnh của C_Test và chưa có một chương trình nào trên thị trường Việt Nam có chức năng này.

          III.3.3 Dồn ngân hàng EXA:

          C_Test cho phép tổ chức lưu trữ ngân hàng một các khoa học, gọn để dễ sử dụng hiệu quả các ngân hàng câu hỏi.

          III.3.4 Chuyển ngân hàng EXA sang MS_Word:

          C_Test cho phép người dùng xuất ngân hàng câu hỏi EXA sang MS_Word để sửa chữa, chèn thuộc tính từ đó có thể nhập lại vào ngân hàng EXA (Nesu không muốn sửa trực tiếp).

          III.3.5 Thay đổi thuộc tính của câu hỏi EXA:

          C_Test cho phép người dùng thay đổi thuộc tính cho câu hỏi trắc nghiệm đã được lưu vào ngân hàng (Tệp có phần mở rộng “exa”) để tăng tính chính xác của thuộc tính của câu hỏi nhằm đảm bảo tính chính xác khi làm đề tự động từ Ma trận kiến thức.

          III.3.6 Chèn câu hỏi từ ngân hàng EXA:

          C_Test cho phép người dùng chèn câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng MCQ vào bài soạn trắc nghiệm một cách nhanh chóng, tiện ích.

          III.3.7 Sửa chữa tệp ngân hàng trắc nghiệm EXA:

          C_Test cho phép người dùng sửa chữa, nhập thêm, xóa bỏ câu hỏi trong ngân hàng EXA và xác nhận thuộc tính cho câu hỏi trắc nghiệm, một yếu tố cực kỳ quan trọng cho phần quản lý ngân hàng EXA để làm đề tự động.

 

IV. NHÓM CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ KHÁC:

     IV.1 Tạo ngân hàng thuộc tính:

          C_Test cho phép người dùng xây dựng tập hợp các thuộc tính cho các câu hỏi trong ngân hàng MCQ, EXA. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc dán nhãn các câu hỏi trong ngân hàng để sử dụng lưu trữ và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong ngân hàng.

     IV.2 Nhập thuộc tính cho câu hỏi:

          Cho phép người dùng nhập thuộc tính từ ngân hàng thuộc tính vào tệp Ma trận đề hay câu hỏi một cách nhanh chóng, chính xác để tạo điều kiện biên soạn ngân hàng đề, ma trận đề để tạo đề tự động. Có nhiều cách để nhập thuộc tính cho câu hỏi: Tự nhập, nhập từ ngân hàng thuộc tính, nhập từ ngân hàng câu hỏi MCQ, EXA.

     IV.3 Trình diễn bài dạy:

          Cho phép người dùng sử dụng các tệp có phần mở rộng để trình diễn bài dạy một cách hiệu quả.

     IV.4 Chèn tệp:

          Cho phép người dùng chèn các mẫu nhập dữ liệu thuận lợi.

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm C_Test

     IV.5 Trợ giúp:

          Cho phép người dùng tham khảo chương trình, tìm hiểu các tính năng của chương trình C_Test trong môi trường Windows và trong môi trường MS_Word.

     IV.6 Đăng ký môn học:

          Cho phép người dùng đăng ký môn học bằng tiếng Việt có dấu vào Registry để tiện lợi cho việc ghi môn học vào các bài kiểm tra được nhanh chóng, thuận lợi.