1900 6134
1900 6134
Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu, thông tin của khách hàng.
Bước 2: Tư vấn, thiết kế giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp.
Bước 3: Báo giá chi tiết hệ thống.
Bước 4: Tiến hành thi công và lắp đặt hệ thống.
Bước 5: Bàn giao nghiệm thu: hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo trì hệ thống.
Bước 6: Bảo hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống khi có sự cố liên quan.