VIN-HOADON: Hóa Đơn Điện Tử

VIN-HOADON

Hóa đơn điện tử VIN-HOADON

Thông tin sản phẩm

Phần mềm hóa đơn điện tử Vin-HOADON đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Toàn Diện

VIN-HOADON là hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bởi hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyện và đặc biệt tiết kiệm được thời gian phát hành thông qua email.

VIN-HOADON chứa kho mẫu hóa đơn phong phú, đa dạng, doanh nghiệp có thể lựa chọn mẫu có sẵn trên phần mềm.

VIN-HOADON sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn của Doanh nghiệp bạn!.

Đã triển khai thành công cho các doanh nghiệp hàng đầu

VIN-HOADON đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy:

 • Dễ dàng sử dụng
 • Đa dạng báo cáo
 • Nhập thông tin tự động
 • Tiếp cận đa phương thức
 • Lưu trữ lâu dài
 • Hàng trăm mẫu hóa đơn để lựa chọn
 • Truy cập không giới hạn
 • Sẵn sàng tích hợp
 • Tự động cập nhật

Vui lòng truy cập website: hddt.vin-hoadon.com

Hoặc liên hệ Hotline: 1900 6134 để biết thêm thông tin chi tiết về các gói Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-HOADON

 • Địa chỉ
 • 33 Hải Hồ, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
 • +84 0236 730 7666